Home

Quy Trình Tư Vấn Chữa Bệnh Vảy Nến Của Mình

Quy trình tư vấn chữa bệnh vảy nến của mình rất ngắn gọn như sau: Đầu tiên người bị bệnh vảy nến nói rõ về quá trình bị mắc bệnh? bị ảnh hưởng bởi nhân tố gì, hay tự nhiên phát bệnh? Thời gian đã bị bệnh trong bao lâu?
Quy trình tư vấn chữa bệnh vảy nến của mình rất ngắn gọn như sau:
  1. Đầu tiên người bị bệnh vảy nến nói rõ về quá trình bị mắc bệnh? bị ảnh hưởng bởi nhân tố gì, hay tự nhiên phát bệnh?
  2. Thời gian đã bị bệnh trong bao lâu?
  3. Bị bệnh vảy nến ở những vùng da nào? thuộc thể nào? đã Tiêm thu.ố.c chứa Coticoid chưa?  dùng bao nhiêu liệu trình thu.ố.c tây?
  4. Chụp ảnh vùng da bị bệnh gửi cho mình coi (gửi bằng Facebook, Massage...)
  5. Nếu có nhu cầu mua thu.ố.c thì nghiên cứu bài viết về cơ địa Hàn-Nhiệt của mình (để mình bốc thu.ố.c phù hợp với từng cơ địa của người bệnh)
  6. Thông thường mình sẽ chỉ bán khoảng 10 thang thu.ố.c để người bệnh dùng thử xem hợp thu.ố.c thế nào? sau đó mình sẽ tư vấn dùng cả thu.ố.c uống và thu.ố.c bôi sẽ nhanh giảm hơn rất nhiều.
chữa bệnh vảy nến
Tiêu đề của tôi nội dung trang